Vastuu

Jokamiehen oikeus

Perinteiset jokamiehenoikeudet ja laajat metsä- ja vesistöalueet antavat suomalaisille erinomaiset mahdollisuudet liikkua ja virkistäytyä luonnossa.

Suunnistajaa koskee jokamiehenoikeuksiin sisältyvä vastuu luonnosta ja muiden luonnon käyttäjien tarpeiden huomioimisesta. Yksittäinen suunnistaja saa liikkua luonnossa jokamiehenoikeudella, kunhan hän ei aiheuta vahinkoa tai haittaa luonnolle maanomistajan omaisuudelle tai muille luonnossa liikkujille. Kilpailujen ja kuntorastien järjestämiseen liittyvistä yksityiskohdista ja luvista sovitaan maanomistajan kanssa tapahtumakohtaisesti.

Jokamiehenoikeus on lähinnä Pohjoismaissa toimiva ainutlaatuinen järjestelmä, joka takaa kansalaiselle oikeuden käyttää luontoa tietyin edellytyksin riippumatta siitä kuka on alueen omistaja tai haltija. Jokamiehenoikeuksiin liittyy vapauden lisäksi myös vastuuta ja velvoitteita. Oikeutta ei voi käyttää niin, että toiminta aiheuttaa haittaa tai vahinkoa luonnolle tai maanomistajalle.

Jokamiehenoikeuksiin sisältyy vastuu elävästä luonnosta ja muiden luonnon käyttäjien tarpeiden huomioimisesta. Suunnistuksen lajisääntöjen 3.32 kohta määrittelee suunnistajan vastuun yksiselitteisesti: ”Mahdollisesta ympäristöön kohdistuvasta vahingonteosta tekijä on vastuussa”.

Muista nämä!

  • Osallistuessasi kuntosuunnistustapahtumaan, tutustu huolella ohjeisiin.
  • Valitse rata ennen kaikkea taitosi mukaan.
  • Pyydä empimättä opastusta ja ohjeita.
  • Etene varoen liikenneväylillä.
  • Auta maastossa loukkaantunutta tai opasta eksynyttä.
  • Vältä ehdottomasti liikkumista kielletyillä alueilla (pihamaat, pellot yms).
  • Ilmoittaudu maalipaikalla vaikka et kiertäisikään koko rataa.
  • Muista, että osallistut tapahtumaan omalla vastuullasi.
  • Aisti ja havainnoi luonnon tarjoamia elämyksiä, nauti luonnosta!
  • Huomaa, että olet vastuussa ympäristöstä – jokamiehenoikeus merkitsee myös velvollisuuksia.